جواد مقدم و مدایح زیبای امام حسین(ع)از جواد مقدم
جواد مقدم

شامل آموزش مداحی توسط حاج محمود کریمی و حاج مهدی مختاری

 


-مصاحبه با حاج محمودکریمی-فصل عطش-محرم87-بخش اول(تصویری)


2-مصاحبه با حاج محمودکریمی-فصل عطش-محرم87-بخش دوم(تصویری)


3-آموزش مداحی-حاج محمودکریمی-قسمت اول(صوتی)


4-آموزش مداحی-حاج محمودکریمی-قسمت دوم(صوتی)


5-حاج مهدی مختاری-مصاحبه باشبکه امام حسین-محرم89-1(تصویری)


6-حاج مهدی مختاری-مصاحبه باشبکه امام حسین-محرم89-2(تصویری)


7-حاج مهدی مختاری-مصاحبه باشبکه امام حسین-محرم89-3(تصویری)


8-حاج مهدی مختاری-مصاحبه باشبکه امام حسین-محرم89(صوتی)


9-حاج محمودکریمی-شرکت در راهپیمایی9دی سال88درجمع درمردم(تصویری)


10-حاج محمودکریمی-طرز گرفتن میکروفن وکاغذ اشعار در مداحی(تصویری)


11-حاج محمودکریمی-طرز نشستن در روی صندلی درهنگام مداحی(تصویری)


12-حاج محمودکریمی-آهنگ سازی در مداحی-بخش اول(تصویری)


13-حاج محمودکریمی-جلوگیری گرفتن حنجره در حین مداحی(تصویری)

 موضوع مطلب : صحبت های حاشیه ای جواد مقدم / عاشقان حسینی
موضوعات
پيوندها
صفحات وبلاگ
امکانات جانبی