محرم 90 رضا هلالی به صورت کامل

شب اول محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه حضرت مسلم

 دانلود مداحی های شب اول

شب دوم محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه ورود به کربلا

دانلود مداحی های شب دوم

شب سوم محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه حضرت رقیه

دانلود مداحی های شب سوم

شب چهارم محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه فرزندان حضرت زینب

 دانلود مداحی های شب چهارم

شب پنجم محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه حضرت عبدالله بن حسن

دانلود مداحی های شب پنجم

شب ششم محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه حضرت قاسم بن حسن

دانلود مداحی های شب ششم

شب هفتم محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه حضرت علی اصغر

دانلود مداحی های شب هفتم

شب هشتم محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه حضرت علی اکبر

دانلود مداحی های شب هشتم

شب تاسوعا، محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه حضرت عباس

دانلود مداحی های شب تاسوعا

شب عاشورا ، محرم ۱۳۹۰ عبدالرضا هلالی و روح الله بهمنی – روضه امام حسین علیه السلام

دانلود مداحی های شب عاشورا

/ 0 نظر / 8 بازدید